DESPRE NOI

logo i am power white

În ultimii ani, FITT a organizat o serie de activități care urmăresc educarea tinerilor în ceea ce privește drepturile omului și pregătirea lucrătorilor de tineret în a dezvolta programe pe tema educației despre drepturile omului. În urma activităților am observat o nevoie reală ca tinerii să fie educați și informați cu privire la egalitatea de gen, subiectul fiind de interes pentru aceștia. 

Am implementat, așadar, o ediție pilot a proiectului curent, fără finanțare, prin care am organizat o serie de sesiuni informale, activități non-formale și o campanie online cu videouri axate pe femei de succes, care au abordat subiectul drepturilor egale pentru femei. Întrucât impactul activităților a fost mare (cu un reach de peste 1000 de oameni), continuăm demersurile în mișcarea de susținere a femeilor. 

SCOPUL PROIECTULUI este de a educa tinerii în spiritul egalității de gen și de a susține femeile prin adresarea dificultăților cu care se confruntă, identificând, totodată, soluții pentru acestea. Scopul va fi atins prin artă participativă, ateliere educaționale și informarea în rândul comunității. Participanții și comunitatea vor fi mai conștienți de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (în special nr. 5: Egalitatea de Gen), Obiectivele de Tineret (în special nr. 2: Egalitate pentru toate genurile) și Drepturile Omului.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o organizație-umbrelă pentru organizațiile non-guvernamentale de tineret din județul Timiș. Cu 31 de organizații membre și peste 31 de ani de activitate neîntreruptă, FITT este cel mai important și cel mai vechi ONG de tineret din Vestul României.

Scopul nostru îl reprezintă instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul drepturilor universale ale omului, tradițiilor umaniste, interculturalității, valorilor democrației, aspirațiilor societății românești și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene și ale Consiliului Europei.

Programele și activitățile implementate de FITT se întind pe o largă paletă, de la activități sociale pentru tinerii dezavantajați până la programe culturale sau de cetățenie active și dezvoltarea de politici publice. FITT însăși este un model democratic, fiind guvernată de o Adunare Generală compusă exclusiv din ONG-uri de tineret din județul Timiș și condusă de un consiliu format din 10 tineri reprezentanți ai acestora.

FITT deține și administrează Casa Tineretului din Timișoara, care în 2016 a primit din partea Consiliului Europei certificatul de calitate pentru Centre de Tineret, fiind singurul astfel de centru din România și unul dintre cele 14 astfel de entități de pe întregul continent.

Site-ul nostru: http://www.fitt.ro

Telefon: 0256 491 170

E-mail: [email protected]

Adresă: Str. Arieș nr. 19, Timișoara, Timiș

Cod poștal: 300579

Persoană de contact:

Lorena Dumitrașcu 

Telefon: 0757 074 054

E-mail: [email protected]